/ Home / Activiteiten / Kust- en oeverwerken

Kust- en oeverwerken

Bodembescherming

Om uitspoeling van oevers en waterbodems te voorkomen, ontwerpt en realiseert Paans Van Oord oplossingen op maat. We zijn specialist in het nauwkeurig aanbrengen van zinkstukken, kraagstukken en bestortingen, zowel kleinschalig als grootschalig op waterdiepten tot 30 meter. Of het nu een noodreparatie van het bed van een stuw betreft of het afdekken van een tunnelelement, onze professionals hebben de benodigde expertise in huis. We realiseren een duurzame bescherming tegen golfslag en stroming.

Oeverconstructies

Diverse soorten steenbestorting van breuksteen of secundaire materialen, al dan niet opgebouwd als filterconstructie, kunnen door ons worden toegepast als bodem- en oeververdediging. Voor natuurvriendelijke oevers, steenbestortingen, damwanden en glooiingsbekledingen wordt de beste oplossing gekozen, passend bij de specifieke situatie. Het versterken van een glooiing met traditioneel steenzetwerk of betonblokken zorgt voor stabiele en veilige dijken langs rivieren. Paans Van Oord heeft ook ruime ervaring in het aanbrengen en vervangen van diverse soorten beschoeiingen en damwanden langs rivieren, kanalen en meren.