/ Home / Activiteiten / Baggerwerken en saneringen

Baggerwerken en saneringen

Paans Van Oord voert diverse baggerwerken uit op rivieren, kanalen en meren. Zowel klein- als grootschalige baggerwerkzaamheden tot een baggerdiepte van 30 meter. Dankzij de beschikking over de meest actuele plaats- en dieptebepalingssystemen kan met zeer grote nauwkeurigheid worden gebaggerd.

Waterbodemsaneringen

Wanneer waterbodems vervuild zijn, dienen deze met grote nauwkeurigheid te worden ontgraven. Paans Van Oord zorgt voor het compleet uit handen nemen van de baggerprojecten. Het aanvragen van de benodigde vergunningen, de uitvoering van de sanering en het transporteren en verwerken van de vrijkomende baggerspecie behoren tot onze kernactiviteiten. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het BRL-SIKB 7000 protocol, waarvoor we gecertificeerd zijn.

In 2012 voerde Paans Van Oord een waterbodemsanering in Amsterdam uit. In het IJ werd ten behoeve van de zinksleuf voor de tunnel van de Noord/Zuidlijn 41.500 m3 verontreinigde specie gebaggerd. Het slib was grotendeels verontreinigd met asbest. Deze sanering is onder de veiligheidsklassen 3T(asbest) en 2T uitgevoerd.

Compleet pakket

Paans Van Oord voert baggerwerken en waterbodemsaneringen volledig in eigen beheer uit. Het regelen van de benodigde vergunningen en de afzet en verwerking van de baggerspecie behoren tot onze standaardactiviteiten. Wij beschikken hiervoor over de benodigde expertise en een uitgebreid netwerk van verwerkingslocaties en toepassingsmogelijkheden voor de baggerspecie. Doordat wij op veel plaatsen in Nederland actief zijn kunnen wij vraag en aanbod van baggerspecie goed combineren, hetgeen leidt tot een prijsvoordeel voor onze opdrachtgevers.