/ Home / Activiteiten / Onderhoud

Onderhoud


Zowel droge als natte infrastructuur dient te worden onderhouden. Vaarwegen en havens moeten op diepte zijn, afmeerconstructies dienen te worden gerepareerd na een aanvaring en rietbermen dienen te worden gemaaid. Paans Van Oord heeft jarenlange ervaring op het gebied van onderhoudswerkzaamheden.

Meerjarig onderhoud

Dankzij onze flexibele organisatie met korte lijnen kunnen we snel schakelen en zijn meerjarige onderhoudscontracten op en rond vaarwegen ons op het lijf geschreven. We beschikken over de kennis en het materieel om vaarwegen op diepte te houden, oever- en bodembeschermingen te repareren en boordvoorzieningen te herstellen. 

Scheepvaartvoorzieningen

Wij realiseren diverse voorzieningen ten behoeve van de scheepvaart zoals remming- en geleidewerken, wachtplaatsen, afmeerpalen en steigers. Zowel kleinschalig in jachthavens als grootschalig voor de beroepsvaart.

Jachthavens

Renovatie van jachthavens, zoals het vervangen van palen of steigerwerk, en het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerken behoort tot het activiteitenpakket van Paans Van Oord. Ons kleinste kraanschip is in staat om in jachthavens te manoeuvreren tussen de aanlegsteigers en kan daar probleemloos de benodigde bagger- en onderhoudswerken uitvoeren.

Riet maaien

Voor het onderhoud aan rietoevers ontwikkelde Paans Van Oord een methode die compleet is geïntegreerd in een multifunctioneel kraanschip. Het riet wordt gemaaid, direct opgezogen en opgeslagen in de beun van het kraanschip. Naast het maaien worden de bermen onderhouden door middel van uitharken en het opzuigen en opruimen van zwerfvuil. Met als resultaat een goede, schone en vooral gezonde rietkraag.