/ Home / Activiteiten / Baggerwerken en saneringen

Baggerwerken en saneringen

Paans Van Oord voert diverse baggerwerken uit op rivieren, kanalen en meren. Zowel klein- als grootschalige baggerwerkzaamheden tot een baggerdiepte van 30 meter. Dankzij de beschikking over de meest actuele plaats- en dieptebepalingssystemen kan met zeer grote nauwkeurigheid worden gebaggerd.

Waterbodemsaneringen

Wanneer waterbodems vervuild zijn, dienen deze met grote nauwkeurigheid te worden ontgraven. Wij zorgen voor het compleet uit handen nemen van de waterbodemsaneringen en werken daarbij volgens het BRL-SIKB 7000 protocol, waarvoor we gecertificeerd zijn.

Compleet pakket

Wij voeren baggerwerken en waterbodemsaneringen volledig in eigen beheer uit. Het regelen van de benodigde vergunningen en de afzet en verwerking van de baggerspecie behoren tot onze standaardactiviteiten. Wij beschikken hiervoor over de benodigde expertise en een uitgebreid netwerk van verwerkingslocaties en toepassingsmogelijkheden voor de baggerspecie. Doordat wij op veel plaatsen in Nederland actief zijn kunnen wij vraag en aanbod van baggerspecie goed combineren, hetgeen leidt tot een prijsvoordeel voor onze opdrachtgevers.